Treść strony

>>> Aktualna rozpiska zajęć w świetlicach gminy Lubicz 

Gmina Lubicz składa się z 17 sołectw. W 16 z nich znajdują się świetlice wiejskie (środowiskowe lub OSP). Obecnie świetlicy nie ma w Złotorii, gdzie jednak w czerwcu 2021 roku rozpoczęliśmy przebudowę remizy OSP, w której po modernizacji znajdzie się także świetlica. 

Nadzór nad świetlicami pełnią sołtysi lub osoby przez nich wyznaczone. Świetlice wykorzystywane są na zebrania oraz spotkania i imprezy integracyjne społeczności lokalnych. W większości świetlic, poza wyjątkowymi okresami, m.in. wakacji, odbywają się zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych.

Większość świetlic jest też wynajmowana na prywatne imprezy. Z wynajmu czasowo wykluczona jest świetlica w Młyńcu Drugim, której budowa została dofinansowana z pieniędzy unijnych, ponieważ tego wymagają przepisy. Wszystkie szczegóły wynajmu świetlic prosimy ustalać z ich opiekunami. Numery telefonów do opiekunów oraz adresy świetlic zamieszczamy w załączniku.

Gminny opiekun świetlic: Monika Lewandowska, tel. 56 621 21 66, m.lewandowska@lubicz.pl

  • data: 2021-06-01