Treść strony

  • Boisko przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Na terenie gminy Lubicz istnieją następujące obiekty infrastruktury sportowej: kompleks boisk sportowych „Orlik” oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Grębocinie, kompleks boisk sportowych „Orlik” oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, kompleks boisk sportowych oraz sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym, kompleks boisk sportowych oraz hala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Złotorii, a także wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym i otwarty kompleks sportowo-rekreacyjny w Grabowcu.