Treść strony

  • Grębocin

W lasach latem znajdziemy cień, a o każdej porze roku ukojenie wśród przyrody. W naszej gminie jest ich 2014 ha, co stanowi 19 proc. powierzchni ogólnej. Lasy rozmieszczone są głównie w części południowej gminy, w rejonie Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi oraz w części północnej, w rejonie Gronowa, Gronówka. To w większości lasy państwowe wchodzące w skład Nadleśnictwa Dobrzejewice i Golub-Dobrzyń. Przeważają takie na siedliskach boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego. W drzewostanie dominują lasy sosnowe młodszych klas wiekowych, z niewielkim udziałem gatunków liściastych: brzozy, lipy, dębu i olchy.

Na terenie gminy Lubicz znajdują się także twory przyrody odznaczające się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami, czyli pomniki przyrody: jesion wyniosły w Kopaninie, dęby szypułkowe na terenie szkoły w Złotorii, Grabowcu, Grębocinie, Kopaninie i Nowej Wsi, Gronówku oraz Lubiczu Górnym, a także lipa drobnolistna w Jedwabnie.

Na naszym obszarze znajdują się parki podworskie w miejscowościach: Brzezinko 2,00 ha, Grębocin 1,30 ha, Gronowo 2,90 ha, Gronówko 4,50 ha, Jedwabno 4,40 ha, Lubicz Dolny 3,20 ha. Parki w Gronowie, Gronówko i Jedwabnie wpisane są do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury. Poza znaczeniem historycznym pełnią też ważną funkcję ekologiczną, wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze.

Aktualnie gmina pracuje nad stworzeniem i zagospodarowaniem parków wiejskich w Złotorii i Lubiczu Górnym.

Zapraszamy do korzystania z tras rowerowych i nordic walking przebiegających przez tereny leśne.