Treść strony

Standardy zimowego utrzymania dróg oraz kolejność odśnieżania i zwalczania śliskości dróg gminnych na terenie gminy Lubicz przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu

1. Na drogach gminnych zostały wprowadzone zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

  •     standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa)
  •     standard  VI – pozostałe odcinki dróg (drogi wewnętrzne)

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1997 r. w sprawie zasad odśnieżenia  i usuwania  gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania  odstępstw od ustalonego standardu jest liczony w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i zróżnicowany dla różnych standardów.

 

 

2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu, drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

I kolejność – odśnieżenie i usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg, po których jest wykonywany transport komunikacji zbiorowej i trasy autobusów szkolnych.

II kolejność – odśnieżenie i usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg o nawierzchniach jezdni asfaltowych i powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową.

III kolejność - odśnieżenie 

Trasy dróg o nawierzchniach gruntowych utwardzonych kruszywem drogowym.

IV kolejność – usuwanie wg potrzeb zasp i skutków zawiei i zamieci śnieżnych – po ustaniu opadów do 24 godz.