Treść strony

Punkt Programu "Czyste Powietrze"

Od 1 czerwca 2021 r., w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”,  jak również uzyskać niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 11.00 – 13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.

W Punkcie uzyskamy informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Z pozyskanych danych (stan na 07.10.2022 r.) wynika, że w trakcie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze:

 - liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Lubicz wynosi: 815 szt.

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 364 szt.

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 6 566 166 zł

 

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo:

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł.
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód* na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł (gospodarstw wieloosobowe) lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 37 tys. oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód* na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł.

*wysokość przeciętnego średniego miesięcznego dochody w gospodarstwie domowym określana jest w zaświadczeniu wydawanym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz.

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku o zaświadczenie o dochodach należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 500 280 473  i 500 280 657.

Na co:

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Forma dofinansowania:

 • Dotacja (wniosek składany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
 • Dotacja z PREFINANSOWANIEM
 • Dotacja z przeznaczaniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Lubiczu:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu. Wskazane jest aby przed wizytą założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu,
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres.
 5. Adres budynku, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer Księgi Wieczystej i numer ewidencyjny działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia budynku/lokalu.
 9. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy za 2021rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
 11. Pełna informacja o zakresie prac, jakie mają być dofinansowane – np. rodzaj pieca, powierzchnia okien, powierzchnia docieplanych stropów/ścian itp.

Baza wiedzy:

Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wymagana dokumentacja: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/

 • Logotyp