Treść strony

  • Umiejscowienie gminy Lubicz na mapie Polski

Gmina Lubicz to obecnie 20 tysięcy mieszkańców, miejsce atrakcyjnie położone w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 15 (przebiegającej przez województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) z DK 10 (łączącej aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską), na styku rzeki Drwęcy i Wisły, zaledwie 60 km od portu lotniczego Bydgoszcz.

Tereny gminy Lubicz cieszą się zainteresowaniem wielu przedsiębiorców, również ze względu na bliskość Torunia i Bydgoszczy, bo to oznacza ogromne zaplecze specjalistów z różnych branż. W obydwu miastach na uniwersytetach i w szkołach wyższych studiuje ponad 70 tysięcy ambitnych, żądnych sukcesu młodych ludzi. W pozostałych szkołach regionu uczą się kandydaci na fachowców wielorakich zawodów. To oznacza duże możliwości pozyskania pracowników. Są tu więc warunki sprzyjające lokowaniu firm, szczególnie tych logistycznych, transportowych, ale również przedsiębiorstw wysokich technologii.

Władze gminy Lubicz, przychylne wszelkim inicjatywom gospodarczym, pozostawiają na co dzień szeroko otwarte drzwi urzędu dla każdego przedsiębiorcy planującego tu inwestycje. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Justyną Krzczot pod nr tel. 56 621 21 06, e-mail: j.krzczot@lubicz.pl.