Treść strony

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Ogłoszenia i komunikaty dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego


Od listopada 2019 roku Gmina Lubicz posiada geoportal gminny. Narzędzie to świetnie nadaje się do pracy z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Poprzez odnośnik (link) poniżej możemy uruchomić geoportal z warstwami ustawionymi specjalnie do wyszukiwania planów i przeznaczenia w nich konkretnych działek. Dla osób, które nigdy nie korzystały z geoportali, czy też korzystają z nich rzadko, na końcu strony zamieściliśmy samouczek filmowy pokazujący jak wykonać najprostsze czynności. Pozostałe informacje zawarte są w Podręczniku użytkownika 

Geoportal gminny - plany zagospodarowania 

W geoportalu znajdziecie Państwo wykaz aktualnie obowiązujących aktów planowania przestrzennego zawierający informacje zarówno o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak i o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. Wykaz ten jest dostępny w geoportalu z paska narzędzi poprzez ikonkę Wykaz MPZP.  Dla ułatwienia, poniżej, zamieścicliśmy odnośnik (link) do tego właśnie wykazu. 

Rejestr aktów planowania przestrzennego

Geoportal zawiera także część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy w postaci planszy (mapy) wynikowej nazwanej "Kierunki zagospdarowania przestrzennego" oraz tekstu uchwały. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy składa się z wielu dokumentów, a wszystkie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej poprzez wybranie kolejno: Menu przedmiotowe > Urząd Gminy Lubicz >  Zagospodarowanie przestrzenne > Studium lub korzystając z odnośnika (linku) poniżej:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli zachodzi konieczność pozyskania potwierdzonych urzędowo informacji z wymienionych wyżej aktów planowania przestrzennego informacje te wydawane są odpłatnie (opłata skarbowa), na wniosek, w formie wypisu, wyrysu lub wypisu i wyrysu, odpowiednio z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleć w Biuletynie Informacj Publicznej urzędu przechodząc kolejno: Menu przedmiotowe > Jak załatwić sprawę w urzędzie > Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami > Wypis i (lub) wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrznennego gminy lub korzystając z odnośnika (linku) poniżej:

Wypis i wyrys  

Pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego jest w naszej gminie wyjątkowo duże, jednak dla ponad 70% obszaru gminy plany zagospodarowania nie obowiązują. Jeżeli dla konkretnego obszaru (działki)  plan zagospodarowania nie obowiązuję, fakt ten możemy potwierdzić w formie zaświadczenia. Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleć w Biuletynie Informacj Publicznej urzędu przechodząc kolejno: Menu przedmiotowe > Jak załatwić sprawę w urzędzie > Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami > Wydawanie zaświadczeń lub korzystając z odnośnika (linku) poniżej:

Zaświadczenia  

komentarze (0) (Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne)