Treść strony

Plany zagospodarowania na Geoportalu

  • Podstawowe narzędzie, uruchomione w listopadzie 2019 roku, do pracy z planami zagospodarowania to

>>> Geoportal gminny <<<

Za jego pomocą możemy bez trudu sprawdzić czy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli tak, to jakie jest przeznaczenie konkretnej działki. Geoportal daje możliwość wyszukiwania terenu przy użyciu adresu, numeru działki, współrzędnych (między innymi tych, które możemy ustalić bezpośrednio w terenie za pomocą telefonu wyposażonego w moduł GPS).

Gminny geoportal posiada warstwy ustawione optymalnie do wyszukiwania planów i przeznaczenia w nich konkretnych działek. Oczywiście ustawienia te można zmienić w trakcie pracy, dostosowując je do własnych potrzeb poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy. 

I jeszcze jedna uwaga techniczna. Praca z planami wymaga cierpliwości. Mamy tu do czynienia z dużymi plikami rastrowymi i bazami danych zawierającymi setki tysięcy rekordów. Czasami serwery są obciążone i wyświetlanie czy wyszukiwanie nie odbywa się płynnie. Ale warto poczekać.

  • >>> Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz <<<
     
  • Z kolei poniżej przedstawiamy Państwu wyszukiwarkę obowiązujących planów miejscowych. Wszystkie plany zostały usystematyzowane przez przypisanie im numeru z prowadzonego rejestru planów zagospodarowania przestrzennego. Jako podkład (tło) posłużyły tu mapy Google, co daje gwarancję ich względnej aktualności bez ingerencji autora przeglądarki. Sposób posługiwania się przeglądarką jest prosty:
  1. Szukamy na mapie interesującego nas terenu.
  2. Jeżeli dany teren nie jest położony w obszarze oznaczonym na czerwono, znaczy to, że nie obowiązuje dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  3. Jeżeli obszar jest czerwony, to wystarczy kliknąć w miejsce nas interesujące, żeby poznać, w panelu bocznym, nazwę planu i dziennik urzędowy województwa w którym został opublikowany. Umieszczony tam odnośnik (link) prowadzi to strony planu, gdzie można znaleźć jego ustalenia, zarówno tekst, jak i rysunek planu.       

Pod przeglądarką jest widoczny wykaz planów miejscowych ułożony chronologicznie, od najstarszego. W nazwie planu znajdziemy numer planu, numer i datę uchwały Rady Gminy Lubicz oraz dziennik urzędowy województwa, w którym plan został opublikowany. DUWT oznacza Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego, a DUWKP oznacza Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Oczywiście będą to jednocześnie odnośniki (linki) do poszczególnych planów. Taki sposób prezentowania danych, a właściwie metadanych (informacji o informacjach), wynika zarówno z ustawowego obowiązku, jak i z chęci przekazania Państwu jak najprostszego dostępu do informacji. 

[obiekt mapy] Przeglądarka