Treść strony

Przedstawiamy Państwu wyszukiwarkę obowiązujących planów miejscowych. Wszystkie plany zostały usystematyzowane przez przypisanie im numeru z prowadzonego rejestru planów zagospodarowania przestrzennego. Jako podkład (tło) posłużyły tu mapy Google, co daje gwarancję ich względnej aktualności bez ingerencji autora przeglądarki. Sposób posługiwania się przeglądarką jest prosty:

  1. Szukamy na mapie interesującego nas terenu.
  2. Jeżeli dany teren nie jest położony w obszarze oznaczonym na czerwono, znaczy to, że nie obowiązuje dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  3. Jeżeli obszar jest czerwony, to wystarczy kliknąć w miejsce nas interesujące, żeby poznać, w panelu bocznym, nazwę planu i dziennik urzędowy województwa w którym został opublikowany. Umieszczony tam odnośnik (link) prowadzi to strony planu, gdzie można znaleźć jego ustalenia, zarówno tekst, jak i rysunek planu.       

Poniżej przeglądarki widoczny jest wykaz planów miejscowych ułożony chronologicznie, od najstarszego. W nazwie planu znajdziemy numer planu, numer i datę uchwały Rady Gminy Lubicz oraz dziennik urzędowy województwa, w którym plan został opublikowany. DUWT oznacza Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego, a DUWKP oznacza Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Oczywiście będą to jednocześnie odnośniki (linki) do poszczególnych planów.Taki sposób prezentowania danych, a właściwie metadanych (informacji o informacjach), wynika zarówno z ustawowego obowiązku, jak i z chęci przekazania Państwu jak najprostszego dostępu do informacji. 

[obiekt mapy] Przeglądarka

Informacji o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można także szukać poprzez stworzony na potrzeby naszej gminy Geoportal gminny. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.