Treść strony

Geoportal gminny to portal internetowy gromadzący i udostępniający przeglądającym informacje dotyczące obszaru gminy. Platforma umożliwia korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych o terenie, tak zwanych danych przestrzennych. Za pomocą geoportalu mieszkańcy mają dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, zasięgu planów zagospodarowania i informacji o ich przeznaczeniu. W tym również o planach konkretnych nieruchomości, ich numeracji porządkowej, zdjęć lotniczych dopasowanych do terenu, czyli tak zwanej ortofotomapy, a także wielu innych.

Gminny geoportal różni się od krajowego czy powiatowego przede wszystkim tym, że o treściach publikowanych informacji decyduje sama gmina.