Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Kilka słów tytułem wstępu

ZASTRZEŻENIE: Prezentowane tu treści mają charakter wyłącznie informacyjno - poglądowy, nie mogą one służyć w jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych i sądowych, a ich nieumiejętne  wykorzystanie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  Jedynym dokumentem, za treść którego organy gminy ponoszą pełną odpowiedzialność jest wypis i wyrys (lub wypis lub wyrys) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie plan obowiązuje. W przypadku braku planu miejscowego dla danego terenu organ potwierdza ten fakt w formie zaświadczenia.  

Poniżej przedstawiamy Państwu wyszukiwarkę obowiązujących planów miejscowych. Wszystkie plany zostały usystematyzowane przez przypisanie im numeru z prowadzonego rejestru planów zagospodarowania przestrzennego. Jako podkład (tło) posłużyły tu mapy Google, co daje gwarancję ich względnej aktualności bez ingerencji autora przeglądarki. Sposób posługiwania się przeglądarką jest prosty:

1. Szukamy na mapie interesującego nas terenu.

2. Jeżeli dany teren nie jest położony w obszarze oznaczonym na czerwono, znaczy to, że nie obowiązuje dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Jeżeli obszar jest czerwony, to wystarczy kliknąć w miejsce nas interesujące, żeby poznać, w panelu bocznym, nazwę planu i dziennik urzędowy województwa w którym został opublikowany. Umieszczony tam odnośnik (link) prowadzi to strony planu, gdzie można znaleźć jego ustalenia, zarówno tekst, jak i rysunek planu.       

Poniżej przeglądarki widoczny będzie wykaz miejscowych planów ułożony chronologicznie, od najstarszego. W nazwie planu znajdziemy numer planu, numer i datę uchwały Rady Gminy Lubicz oraz dziennik urzędowy województwa, w którym plan został opublikowany. DUWT - Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego oraz DUWKP - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  Oczywiście będą to jednocześnie odnośniki (linki) do poszczególnych planów.

Taki sposób prezentowania danych, a właściwie metadanych (informacji o informacjach), wynika zarówno z ustawowego obowiązku, jak i z chęci przekazania Państwu jak najprostszego dostępu do informacji. Zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z informacji tu prezentowanych wymaga posiadania pewnych umiejętności. Właściwie strona(y) ta przeznaczona jest dla fachowców - projektantów, architektów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników obrotu nieruchomościami etc., ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba posiadająca umiejętność (niektórzy nazywają to darem) czytania map nie skorzystała z udostępnionych tu informacji.

Wypada tu wspomnieć jeszcze o zrealizowanym w ramach INFOSTRADY KUJAW I POMORZA goeportalu województwa kujawsko - pomorskiego, który to geoportal zawiera informacje o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, łącznie z przeniesieniem treści niektórych planów na mapę, co pozwala od razu uzyskać informację o przeznaczeniu w planie miejscowym konkretnej (wcześniej wyszukanej) nieruchomości. Ale korzystanie z tego źródła informacji musi się odbywać z daleko idącą ostrożnością ze względu na brak aktualności w warstwie planów zagospodarowania.  

Ewentualne opinie, uwagi i życzenia dotyczące sposobu prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego na stronie Gminy Lubicz prosimy zgłaszać w formie komentarza.    

Opracowanie:

Vanessa Koczkodon: zasięg obowiązywania planów miejscowych, zebranie i usystematyzowanie dokumentów związanych z planami

Sławomir Szczęśniak: zasięg obowiązywania planów miejscowych, opracowanie mapy do przeglądarki, utworzenie stron planów, dobór i publikacja informacji na stronach planów, wstęp

komentarze (0) (Kilka słów tytułem wstępu)

Przeglądarka

[obiekt mapy] Przeglądarka
  • data: 2019-06-01

INDEKS MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

--------------------------------------------------------------------------------------------

Banery

Stopka