Treść strony

Gmina Lubicz składa się z 17 sołectw. W 15 z nich znajdują się świetlice wiejskie (środowiskowe lub OSP). Obecnie świetlic nie ma w Złotorii i Gronowie. W Złotorii w czerwcu 2021 roku rozpoczęliśmy przebudowę remizy OSP, w której po zmianach w ciągu roku znajdzie się także świetlica. Z kolei w Gronowie w lipcu 2021 roku zaczęła się modernizacja budynku po szkole podstawowej. Tutaj także będzie świetlica.

Nadzór nad świetlicami pełnią sołtysi lub osoby przez nich wyznaczone. Świetlice wykorzystywane są na zebrania oraz spotkania i imprezy integracyjne społeczności lokalnych. W większości świetlic, poza wyjątkowymi okresami, m.in. wakacji, odbywają się zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych.

Większość świetlic jest też wynajmowana na prywatne imprezy. Z wynajmu czasowo wykluczona jest świetlica w Młyńcu Drugim, której budowa została dofinansowana z pieniędzy unijnych, ponieważ tego wymagają przepisy. Wszystkie szczegóły wynajmu świetlic prosimy ustalać z ich opiekunami. Numery telefonów do opiekunów oraz adresy świetlic zamieszczamy w załączniku.

Gminny opiekun świetlic: Monika Lewandowska, tel. 56 674 40 16, m.lewandowska@lubicz.pl

  • data: 2021-06-01