Treść strony

Gmina Lubicz składa się z 17 sołectw. W każdej z nich znajdują się świetlice wiejskie (środowiskowe lub OSP). 

Nadzór nad świetlicami pełnią sołtysi lub osoby przez nich wyznaczone. Świetlice wykorzystywane są na zebrania oraz spotkania i imprezy integracyjne społeczności lokalnych. W większości świetlic, poza wyjątkowymi okresami, m.in. wakacji, odbywają się zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych. 

>>> Wakacyjna rozpiska zajęć w świetlicach 2024 r.

Część świetlic jest też wynajmowana na prywatne imprezy. Wszystkie szczegóły wynajmu świetlic prosimy ustalać z ich opiekunami w sołectwach. Numery telefonów do opiekunów oraz adresy świetlic zamieszczamy w załączniku.

Gminny opiekun świetlic: Monika Lewandowska, tel. 56 621 21 66, m.lewandowska@lubicz.pl

  • data: 2021-06-01