Treść strony

a/ Działalność świetlic wewnątrz i zewnątrz

Prowadzenie działalności przez świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków, a w przypadku imprezy wewnątrz mieli również zakryte usta i nos.

b/ Impreza plenerowa

Od 4 czerwca będzie można prowadzić działalność "związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki" na otwartym powietrzu.

Organizatorom takich imprez postawiono warunek "udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób".

Konieczne jest też zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa" oraz zapewnienie, "aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków".

W rozporządzeniu czytamy, że do limitu 250 osób "nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".

c/ Imprezy okolicznościowe (prywatne) organizowane w świetlicy

W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).  

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

(wg rozporządzeń z 6 i 25 maja)

  • data: 2021-06-01