Treść strony

  • Herb

Na sesji 29 czerwca 2001 r. Rada Gminy Lubicz uchwaliła herb oraz pieczęć gminy. Herb przedstawia w polu błękitnym stojącego św. Andrzeja w czerwonej szacie, trzymającego ukośny krzyż.

Wzór herbu nawiązuje do tradycji heraldycznej gminy Lubicz, która jako gmina wiejska posiadała swoją pieczęć już w końcu XIV wieku, a źródłowe potwierdzenie jej istnienia pochodzi z około 1400 r. Na podstawie opracowania Mariana Gumowskiego z 1939 r. pt. „Pieczęcie i herby miast pomorskich", znajdującego się w zbiorach Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ustalono wzór i kolorystykę pieczęci. W oparciu o te dane Stanisław Lackowski opracował wzór herbu i pieczęci.

  • Pieczęć

Oto cytat z opracowania Mariana Gumowskiego: Lubicz - wieś nad Drwęcą w pow. Toruńskim, pierwotnie gród kujawski, gdzie w 1292 r. rządziła Salomea ks. kujawska. Opanowany potem przez Krzyżaków należał do komturii toruńskiej a w 1457 r. przyłączony do Polski, dostał się z daru króla miastu Toruniowi. Miejscowość ta nigdy miastem nie była, mimo to posiada jako gmina wiejska swoją pieczęć z czasów jeszcze krzyżackich XIV wieku. Pieczęć ta wyobraża św. Andrzeja z krzyżem ukośnym przed sobą i ma w otoku napis: . : S . COMVNITATIS : VILLE . : LVBICZ (38 m/m). Znalazła się zaś na dwu dokumentach bez daty, ale z lat około 1400 pochodzących w Archiwum toruńskim. Św. Andrzej jest widocznie patronem miejscowego kościoła, cała zaś pieczęć jest może najdawniejszym przykładem istnienia pieczęci wiejskich w Polsce. Innych późniejszych pieczęci tej wsi nie znamy.

  • Flaga

Gmina Lubicz posiada też flagę. Flaga gminy ma postać prostokątnego płata materiału, składającego się z trzech jednakowej szerokości słupów w kolorach (patrząc od części przydrzewcowej): białym, czerwonym i niebieskim. Flaga jest podnoszona na budynku urzędu w czasie sesji rady oraz wszelkich uroczystości gminnych.

Gmina Lubicz posiada też własny hymn autorstwa nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym.

 

„Hymn Gminy Lubicz”

słowa: Hanna Targońska, Ariel Radomiński
 

W sercu Ojczyzny, nad brzegiem Drwęcy,

gdzie na odległość woń sieje chleb,

leży nasz Lubicz, wolny na zawsze,

w chłodnym schronieniu najpiękniejszych drzew.

Ref.

Przyrzekamy ziemio Ci,

dobry śnić tu sen.

Ziemio, to nasz hymn!

Tchnij w serca pieśń!

Przyrzekamy ziemio Ci,

 lubicki śnić sen.

Ziemio z naszych dni,

pokaż nam cel!

Z kajdan zaborów gród nasz znów powstał,

choć z ran tak długo sączyła się krew

Świętego Andrzeja. Krzyż go uchronił.

Patronie od Boga, przyjmij nasz śpiew.

Ref.

Pobierz plik