Treść strony

Jesteśmy jedną z najludniejszych gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowaliśmy znaczny napływ ludności z zewnątrz. Wzrost liczby mieszkańców gmina Lubicz zawdzięcza dodatniemu bilansowi migracji z miast, przede wszystkim z Torunia. Na początku 1997 roku na naszym terenie było zameldowanych prawie 14 tys. osób, a w 2010 r. ponad 18,5 tys. W 2012 r. przekroczyliśmy 19 tys. mieszkańców, natomiast  w 2020 r. - 20 tys. 

>>> Ludność gminy Lubicz wg stanu na 31.12.2020 r.