Treść strony

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli

Lubicz Górny
ul. Piaskowa 23
87-162 Lubicz

tel. 884 808 953
e-mail oswiata@lubicz.pl

poniedziałek 7.15 – 15.00
wtorek 7.15 – 16.15
środa 7.15 – 15.00
czwartek 7.15 – 15.00
piątek 7.15 – 15.00

dyrektor Małgorzata Łęc-Sienkiewicz