Treść strony

Komisja rewizyjna

1. Przemysław Gorczyca - przewodniczący 

2. Mateusz Gilar                 

3. Roman Bicki                

4. Juliusz Przybylski          

5. Jarosław Rybiński        

6. Jolanta Nikiel               

7. Sławomir Sacharuk        

8. Katarzyna Gałka         

9. Danuta Wojciechowska   

10. Beata Żurawska

11. Justyna Dejewska            

Komisja skarg, wniosków i petycji

1. Jolanta Nikiel - przewodnicząca 

2. Mateusz Gilar

3. Roman Bicki

4. Juliusz Przybylski

5. Jarosław Rybiński

6. Sławomir Sacharuk

7. Przemysław Gorczyca

8. Katarzyna Gałka

9. Danuta Wojciechowska

10. Beata Żurawska

11. Justyna Dejewska                                                   

Komisja samorządu, budżetu i rozwoju

1. Jarosław Rybiński - przewodniczący

2. Jolanta Nikiel - zastępca 

3. Sławomir Sacharuk

4. Mirosław Jackiewicz

5. Marcin Różycki

6. Sadowski Adam

7. Przemysław Gorczyca

8. Katarzyna Gałka

9. Justyna Dejewska

10. Beata Żurawska

11. Danuta Wojciechowska

12. Roman Bicki

13. Mateusz Gilar

14. Juliusz Przybylski

Komisja oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny

1. Katarzyna Gałka - przewodnicząca 

2. Przemysław Gorczyca - zastępca 

3. Jarosław Rybiński

4. Jolanta Nikiel

5. Sławomir Sacharuk

6. Mirosław Jackiewicz

7. Marcin Różycki

8. Adam Sadowski  

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki

1. Sławomir Sacharuk - przewodniczący 

2. Jarosław Rybiński - zastępca 

3. Jolanta Nikiel

4. Mirosław Jackiewicz

5. Marcin Różycki

6. Adam Sadowski

7. Przemysław Gorczyca

8. Katarzyna Gałka