Treść strony

  • Pocztówka z granicą na Drwęcy w Lubiczu i widokiem od...

Gmina Lubicz jest położona na granicy historycznych ziem Chełmińskiej i Dobrzyńskiej, które w średniowieczu były najgorętszym pograniczem tej części Europy. Na tych terenach ścierały się potężne państwo krzyżackie i rosnąca w siłę Polska.
W Złotorii, wsi położonej u ujścia Drwęcy i Wisły, rozpoczęła się i zakończyła Wielka Wojna Polski z Zakonem Krzyżackim. Do teraz przypominają o tym ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. 
W Młyńcu Drugim znajduje się kolejna historyczna perła gminy – drewniany kościół, wzniesiony przez jezuitów w XVIII wieku.
Niezwykłą przeszłością może poszczycić się także Gronowo, gdzie na ruinach średniowiecznej budowli na początku XX wieku zbudowano pałac. W jego wnętrzu nadal znajdują się elementy oryginalnego średniowiecznego wyposażenia.

Mieszkańcy Lubicza Dolnego i Lubicza Górnego doskonale wiedzą, że Drwęca - dziś stanowiąca granicę między oboma sołectwami  - po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku stała się granicą zaborów: pruskiego i rosyjskiego.  

Więcej o historii miejscowości wchodzących w skład gminy można znaleźć w zakładce Sołectwa.