Treść strony

  • Wójt gminy Marek Nicewicz

tel. 56 621 21 01, e-mail m.nicewicz@lubicz.pl 

  • Zastępca wójta gminy Wojciech Rakowiecki

tel. 56 621 21 01, e-mail w.rakowiecki@lubicz.pl 

  • Sekretarz gminy Aneta Kaczmarek

tel. 56 621 21 01, e-mail sekretarz@lubicz.pl

REFERATY

skarbnik gminy - Danuta Kamińska
pokój nr 32, tel. 56 621 21 05, e-mail skarbnik@lubicz.pl

wynagrodzenia, umowy - zlecenia, niepodatkowe należności budżetowe, przelewy
pokój nr 28, tel. 56 621 21 03

kierownik - Marek Pilewski
pokój nr 29, tel. 56 621 21 16

pokój nr 35, tel. 56 621 21 35

e-mail gp@lubicz.pl

  • Organizacyjny (ORG)

kierownik - Magdalena Kwaśniewska
pokój nr 21, tel. 56 621 21 14, e-mail m.kwasniewska@lubicz.pl

działalność gospodarcza
pokój nr 31, tel. 56 621 21 06, e-mail edg@lubicz.pl

kierownik - Magdalena Lisewska
pokój nr 37, tel. 56 621 21 37

podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
pokój nr 27, tel. 56 621 21 09

podatek od nieruchomości dla osób prawnych 
pokój nr 37, tel. 56 621 21 37

podatek rolny, leśny dla osób fizycznych i prawnych 
pokój nr 27, tel. 56 621 21 26

podatek od środków transportowych 
pokój nr 36, tel. 56 621 21 36

księgowość podatkowa 
pokój nr 36, tel. 56 621 21 36

e-mail podatki@lubicz.pl

  • Promocji i Komunikacji Społecznej (PR)

kierownik - Jarosław Nadolski
pokój nr 7, budynek B, tel. 56 674 40 15, e-mail pr@lubicz.pl

kultura, sport, turystyka
pokój nr 8, budynek B, tel. 56 674 40 16, e-mail m.lewandowska@lubicz.pl

kontakt do mediów - Kamila Mróz
pokój nr 7, budynek B, tel. 517 061 800, e-mail k.mroz@lubicz.pl

kierownik - Izabela Gontarek
p.o. kierownika - Dorota Pruszyńska
pokój nr 13, tel. 56 621 21 98, e-mail info@lubicz.pl

Agnieszka Kozak
bieżące utrzymanie dróg, nazewnictwo ulic i numeracja budynków
pokój nr 20, tel. 56 621 21 11, e-mail a.kozak@lubicz.pl

p.o. kierownika Danuta Suchorzyńska
pokój nr 3, tel. 56 621 21 29, e-mail osw@lubicz.pl

kierownik - Dorota Kamińska
pokój nr 1, tel. 56 621 21 48

zespół ds. gospodarki odpadami
pokój nr 1, tel. 56 621 21 28

e-mail go@lubicz.pl
     
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

kierownik USC - Barbara Zarębska
pokój nr 6, budynek B, tel. 56 674 40 14, e-mail usc@lubicz.pl

zastępca kierownika USC - Barbara Wiertel
pokój nr 5, budynek B, tel. 56 674 40 13, e-mail dowody@lubicz.pl

  • Ds. dróg

Tomasz Rafiński
pokój nr 5, tel. 56 621 21 38, e-mail t.rafinski@lubicz.pl 

  • Informatyki i Telekomunikacji (IT)

Waldemar Kawczyński
pokój nr 20, tel. 56 621 21 11, e-mail admin@lubicz.pl 

Dorota Balejko
pokój nr 8 (budynek B), tel. 56 674 40 16, e-mail pa@lubicz.pl

  • Audytu i Kontroli (AK)

Zbigniew Kopyciński
pokój nr 22, tel. 56 621 21 41, e-mail z.kopycinski@lubicz.pl 

  • Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Zagrożeń i Ochrony P. Pożarowej (OC)

Bogdan Jasnowski
pokój nr 23, tel. 56 621 21 12, e-mail oc@lubicz.pl