Treść strony

  • Wójt gminy Marek Nicewicz

tel. 56 621 21 01, e-mail m.nicewicz@lubicz.pl 

  • Zastępca wójta gminy Wojciech Rakowiecki

tel. 56 621 21 01, e-mail w.rakowiecki@lubicz.pl 

  • p.o. Sekretarza gminy Magdalena Kwaśniewska

tel. 56 621 21 01, e-mail sekretarz@lubicz.pl

  • Skarbnik gminy - Beata Janicka

pokój nr 32, tel. 56 621 21 05, e-mail skarbnik@lubicz.pl

REFERATY

główny księgowy/kierownik - Monika Rafińska
pokój nr 38, tel. 56 621 21 50, e-mail m.rafinska@lubicz.pl 

wynagrodzenia, umowy - zlecenia, niepodatkowe należności budżetowe, przelewy
pokój nr 35, tel. 56 621 21 03

kierownik - Agnieszka Klugiewicz-Lewicka
pokój nr 29, tel. 56 621 21 16, e-mail a.klugiewicz@lubicz.pl

e-mail gp@lubicz.pl UWAGA: adres nie służy do składania wniosków. Wnioski złożone na adres poczty elektronicznej, zgodnie z art.63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pozostawia się bez rozpoznania.

kierownik - Magdalena Lisewska
pokój nr 37, tel. 56 621 21 37, e-mail m.lisewska@lubicz.pl

podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
pokój nr 31, tel. 56 621 21 09

podatek od nieruchomości dla osób prawnych 
pokój nr 37, tel. 56 621 21 37

podatek rolny, leśny dla osób fizycznych i prawnych 
pokój nr 27, tel. 56 621 21 26

podatek od środków transportowych 
pokój nr 27, tel. 56 621 21 36

księgowość podatkowa
pokój nr 27, tel. 56 621 21 36

księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami 
pokój nr 31, tel. 56 621 21 55

e-mail podatki@lubicz.pl

  • Promocji i Komunikacji Społecznej (PR)

kierownik - Jarosław Nadolski
pokój nr 7, budynek B, tel. 56 621 21 61, e-mail pr@lubicz.pl

kultura, sport, turystyka
pokój nr 8, budynek B, tel. 56 621 21 66, e-mail m.lewandowska@lubicz.pl

kontakt do mediów - Kamila Mróz
pokój nr 7, budynek B, tel. 56 621 21 62, 517 061 800, e-mail k.mroz@lubicz.pl

kierownik - Dorota Pruszyńska
pokój nr 22, tel. 56 621 21 13, e-mail d.pruszynska@lubicz.pl

zespół ds. inwestycji
pokój nr 13, tel. 56 621 21 98, e-mail info@lubicz.pl

kierownik Agnieszka Rudowska
pokój nr 3, tel. 56 621 21 45, e-mail a.rudowska@lubicz.pl 

zespół
pokój nr 3, tel. 56 621 21 29
e-mail osw@lubicz.pl

kierownik - Dorota Kamińska
pokój nr 2, tel. 56 621 21 48, e-mail d.kaminska@lubicz.pl

gospodarka odpadami komunalnymi
pokój nr 5,6, tel. 56 621 21 38 (składanie deklaracji śmieciowych)
pokój nr 1, tel. 56 621 21 28
e-mail go@lubicz.pl

gospodarka komunalna, mieszkaniowa i drogi
pokój nr 1, tel. 56 621 21 11
e-mail gk@lubicz.pl                        

     
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

kierownik USC - Andżelika Solińska
pokój nr 6, budynek B, tel. 56 621 21 64, e-mail usc@lubicz.pl
(zastępstwo w przypadku nieobecności: zastępca kierownika USC)

zastępca kierownika USC - Barbara Wiertel
pokój nr 5, budynek B, tel. 56 621 21 63, e-mail dowody@lubicz.pl
(zastępstwo w przypadku nieobecności: kierownik USC)

  • Informatyki i Telekomunikacji (IT)

Waldemar Kawczyński
pokój nr 39, e-mail admin@lubicz.pl 

Dorota Balejko
pokój nr 8 (budynek B), tel. 56 621 21 65, e-mail pa@lubicz.pl

  • Audytu i Kontroli (AK)

Zbigniew Kopyciński
pokój nr 20, tel. 56 621 21 41, e-mail z.kopycinski@lubicz.pl 

  • Obrony Cywilnej, Nadzwyczajnych Zagrożeń i Ochrony P. Pożarowej (OC)

Kamil Czop
pokój nr 23, tel. 56 621 21 12, e-mail oc@lubicz.pl