Treść strony

  • Logo spółdzielni "Lubiczanka"

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”

Lubicz Dolny
ul. Toruńska 12
87-162 Lubicz 

tel. 730 203 234
e-mail lubiczanka@lubiczanka.pl 

prezes Wiesław Modrzejewski

www.lubiczanka.pl