Treść strony

  • Logo spółdzielni "Lubiczanka"

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”

Lubicz Dolny
ul. Toruńska 36A
87-162 Lubicz 

tel. 56 674 40 17
e-mail lubiczanka@lubiczanka.pl 

prezes Mirosław Jackiewicz

www.lubiczanka.pl