Treść strony

  • Największa gminna szkoła w Lubiczu Górnym

Władze Lubicza przywiązują ogromną wagę do edukacji. W gminie działa pięć szkół, jedno przedszkole publiczne i kilka niepublicznych, w tym ze żłobkiem . Co roku do subwencji oświatowej Lubicz z własnego budżetu dokłada kilkanaście milionów zł. Dodatkowo gmina inwestuje w oświatę: w jej infrastrukturę, m.in. termomodernizację szkół, w innowacje edukacyjne oraz udział uczniów i nauczycieli w projektach europejskich.