Treść strony

  • Największa gminna szkoła w Lubiczu Górnym

Władze Lubicza przywiązują ogromną wagę do edukacji. W gminie działa pięć szkół, jedno przedszkole publiczne, sześć niepublicznych, w tym trzy ze żłobkiem oraz jeden punkt przedszkolny. Co roku do subwencji oświatowej Lubicz z własnego budżetu dokłada kilka milionów zł. Dodatkowo gmina inwestuje w oświatę: w jej infrastrukturę, m.in. termomodernizację szkół, w innowacje edukacyjne oraz udział uczniów i nauczycieli w projektach europejskich.