Treść strony

  • Największa gminna szkoła w Lubiczu Górnym

Władze Lubicza przywiązują ogromną wagę do edukacji. W gminie działa sześć szkół, jedno przedszkole publiczne, pięć niepublicznych, w tym dwa ze żłobkiem oraz dwa punkty przedszkolne. Co roku do subwencji oświatowej Lubicz z własnego budżetu dokłada kilka milionów zł. Dodatkowo gmina inwestuje w oświatę: w jej infrastrukturę, m.in. termomodernizację szkół, w innowacje edukacyjne oraz udział uczniów i nauczycieli w projektach europejskich.