Treść strony

Fundusz sołecki

Grębocin – fundusz sołecki 2020 r. – 43 828,80 zł

 • Organizacja imprez okolicznościowych - pobudzanie aktywności obywatelskiej – 18 500,00 zł,
 • Remont świetlicy środowiskowej – 10 000,00 zł,
 • Zakup ławostołów i parasoli – 7 000,00 zł,
 • Upowszechnianie aktywności fizycznej – 4 000,00 zł,
 • Inwestycje na placu gminnym przy ul. Owocowej – 2 000,00 zł,
 • Doposażenie placów zabaw – 2 328,80 zł.

Grębocin – fundusz sołecki 2021 r – 49.648,50 zł

 • Poprawa estetyki wsi – 21.000,00 zł
 • Doposażenie i remont świetlicy – 10.000,00 zł
 • Zajęcia świetlicowe – 6.648,50 zł
 • Imprezy integracyjne – 10.000,00 zł
 • Gimnastyka dla mieszkańców – 2.000,00 zł

« wstecz