Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lubicz Dolny
 ul. Toruńska 56
87-162 Lubicz 

świadczenia z pomocy społecznej;
sprawy dotyczące usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych,
stypendiów szkolnych, asystentury rodziny, przemocy w rodzinie
oraz wnioski i skargi

tel. 56 674 21 55, 56 674 21 56
fax wew. 8
e-mail gopslubicz@home.pl

Lubicz Dolny
 ul. Toruńska 21
(budynek B Urzędu Gminy Lubicz)
87-162 Lubicz 

sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
a także poradnictwo psychologiczne

tel. 500 280 473, 500 280 657
swiadczenia@gopslubicz.home.pl

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 17.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 14.00

dyrektor Anna Sikorska

www.gopslubicz.pl