Treść strony

Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym

Młyniec Pierwszy
ul. Toruńska 10
87-162 Lubicz

tel. 56 678 28 69
e-mail mlyniecszkola@gazeta.pl

dyrektor Mariola Marcinkowska

www.spmlyniec.edupage.org