Treść strony

Gminne dopłaty do wymiany pieców 2020 [Aktualizacja]

Gmina Lubicz na dofinansowanie wymiany „kopciuchów” w domach mieszkańców w tym roku przeznaczy prawie 100 tys. zł. Kto może się o to ubiegać?

Nowa uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Lubicz 12 marca, a w życie wchodzi 4 kwietnia.

Wymiana źródła ogrzewania może być wsparta z budżetu Lubicza pod warunkiem, że będzie to:

  • kocioł na paliwa stałe (pellet, biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego)
  • kocioł gazowy
  • kocioł olejowy
  • kocioł elektryczny - piec zasilany prądem
  • pompa ciepła

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, w miarę posiadanych środków, udzielone jest jedno dofinansowanie. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Cel uchwały to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na obszarze gminy, co jest zbieżne z celami „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.

- Motywacją radnych dla uchwalenia uchwały w takiej wersji są kwestie ekologiczne - tłumaczy Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz. - Naszym celem jest poprawa stanu powietrza w gminie. Zmieniliśmy zatem mechanizm promujący najlepsze inwestycje w źródła ciepła, czyli w te, które znacznie redukują emisję pyłów. Jest to zgodne z polityką województwa zawartą w ustawie antysmogowej, która zakłada wyeliminowanie palenia węglem brunatnym i kamiennym. Chętnych do skorzystania z gminnych dopłat jest tak dużo, że wyszliśmy z założenia, aby skierować środki przede wszystkim do tych mieszkańców, u których wymiana pieców przyczyni się znacznie do zmniejszenia emisji spalin. Dofinansowania gminne nie zamykają oczywiście drogi dla mieszkańców do skorzystania z innych form refundacji, chociażby ogólnokrajowego programu „Czyste powietrze” - dodaje Zbigniew Barcikowski.

Pojawiające się u niektórych mieszkańców wątpliwości, dlaczego dofinansowanie nie dotyczy wymiany wszystkich rodzajów pieców (wyłączenie tych na węgiel i ekogroszek), wyjaśnia Wojciech Rakowiecki, zastępca wójta:

- Przeznaczając gminne pieniądze na wymianę źródła ogrzewania, chcemy przede wszystkim zadbać o poprawę jakość powietrza w naszej gminie. A to możemy uzyskać wyłącznie poprzez stawianie na naprawdę „czyste technologie”. Ekogroszek, choć ładnie się nazywa, nie jest takim źródłem, co więcej już za kilka lat, podobnie jak węgiel brunatny i kamienny, będzie rugowany z rynku energetycznego. Szkoda zatem naszych wysiłków i pieniędzy. 

Termin składania wniosków zostanie opublikowany w zarządzeniu wójta, o czym Państwa poinformujemy.

drukuj (Gminne dopłaty do wymiany pieców 2020 [Aktualizacja])

  • data: 2020-03-27

« wstecz