Treść strony

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Lubicz.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2020.0.6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych  Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 1. Brzezinko
 2. Grębocin 
 3. Grabowiec
 4. Gronowo
 5. Jedwabno
 6. Józefowo
 7. Kopanino
 8. Krobia
 9. Lubicz Dolny
 10. Lubicz Górny
 11. Mierzynek
 12. Młyniec Drugi
 13. Młyniec Pierwszy
 14. Nowa Wieś
 15. Rogowo
 16. Rogówko
 17. Złotoria

na okres 60 dni tj. od dnia 3 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz pokój nr 3  w godzinach pracy urzędu, czyli:

poniedziałek 7.15 - 15.00
wtorek 7.15 - 17.00 
środa 7.15 - 15.00
czwartek 7.15 - 15.00
piątek 7.15 - 14.15.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zostały opracowane przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków  Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj (Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu)

 • data: 2020-03-06

« wstecz