Treść strony

W piątek otwieramy dwa "Orliki"

8 maja gmina otwiera „Orliki” w Lubiczu Górnym i w Grębocinie.  Na boisku w tym samym czasie będzie mogło przebywać sześć osób. Gmina zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu. 

„Orliki” będą otwarte od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00, a w weekend od 14.00 do 20.00. Obowiązuje dezynfekcja rąk w momencie wchodzenia i opuszczania obiektu. Oczekując na swoją kolej lub schodząc z boiska należy mieć zakryte usta i nos, ale w piłkę można grać bez maseczki. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, dziecko w wieku do lat 13 dociera i przebywa na obiekcie tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Pełna treść obowiązujących zasad dostępna jest w załączniku.

drukuj (W piątek otwieramy dwa "Orliki")

  • data: 2020-05-06

« wstecz