Treść strony

Powszechny Spis Rolny 2020

W tym roku odbędzie się Powszechny Spis Rolny - to badanie  pełne realizowane  raz na 10 lat obejmujące wszystkie  gospodarstwa rolne (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.).

Powszechny Spis Rolny  będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020, według stanu  na dzień 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.(Dz.U. z 2019  r.poz.1728 ) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r, oraz zakres , formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy i obejmuje:

- osoby fizyczne(gospodarstwa  indywidualne),

- osoby prawne,

- jednostki  organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Metoda  zbierania danych w spisie:

- samospis,

- odpowiedzi  w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza  telefonicznego,

- odpowiedzi  w wywiadzie  bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza  terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jeśli nie ma dostępu do Internetu w domu: w gminnych biurach spisowych będzie  zapewniony bezpłatny  dostęp do sprzętu komputerowego.

Pracami spisowymi kieruje:

  • prezes GUS
  • wojewoda
  • prezydent, burmistrz, wójt  - na terenie gminy, jako Gminny Komisarz Spisowy (GKS); zastępcą GKS jest osoba przez niego wyznaczona.

Więcej informacji nt. PSR  można znaleźć na stronie  https://rolny.spis.gov.pl.

Informacja GUS

drukuj (Powszechny Spis Rolny 2020)

  • data: 2020-05-18

« wstecz