Treść strony

Dotacje na wymianę "kopciuchów"

7 maja komisja powołana przez wójta dokonała oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie gminy Lubicz.

Komisja oceniła pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski według kryteriów zawartych w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji (regulamin dostępny jest tutaj).

W ustalonym terminie wpłynęło 46 wniosków. W ramach posiadanego budżetu na bieżący rok przyznano 25 dotacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępniamy listę podstawową numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Numery zostały nadane wszystkim wnioskom według kolejności wpływu. Lista nazwisk i numerów jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Ochronie Środowiska, tel. 56 621 21 29.

Osoby, którym przydzielono dofinansowanie zostaną powiadomione telefoniczne, pozostałe - w formie pisemnej.

Lista podstawowa numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania za rok 2019 jest następująca:

 1. ROŚ.3153.7.1.2020
 2. ROŚ.3153.7.2.2020
 3. ROŚ.3153.7.3.2020
 4. ROŚ.3153.7.4.2020
 5. ROŚ.3153.7.5.2020
 6. ROŚ.3153.7.6.2020
 7. ROŚ.3153.7.7.2020
 8. ROŚ.3153.7.8.2020
 9. ROŚ.3153.7.9.2020
 10. ROŚ.3153.7.10.2020
 11. ROŚ.3153.7.11.2020
 12. ROŚ.3153.7.21.2020
 13. ROŚ.3153.7.13.2020
 14. ROŚ.3153.7.14.2020
 15. ROŚ.3153.7.15.2020
 16. ROŚ.3153.7.16.2020
 17. ROŚ.3153.7.17.2020

Lista podstawowa numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania za rok 2020 jest następująca:

 1. ROŚ.3153.7.18.2020
 2. ROŚ.3153.7.19.2020
 3. ROŚ.3153.7.20.2020
 4. ROŚ.3153.7.21.2020
 5. ROŚ.3153.7.22.2020
 6. ROŚ.3153.7.23.2020
 7. ROŚ.3153.7.24.2020
 8. ROŚ.3153.7.25.2020

10 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej według numerów:

 1. ROŚ.3153.7.26.2020
 2. ROŚ.3153.7.27.2020
 3. ROŚ.3153.7.28.2020
 4. ROŚ.3153.7.29.2020
 5. ROŚ.3153.7.30.2020
 6. ROŚ.3153.7.31.2020
 7. ROŚ.3153.7.32.2020
 8. ROŚ.3153.7.33.2020
 9. ROŚ.3153.7.34.2020
 10. ROŚ.3153.7.36.2020

 

drukuj (Dotacje na wymianę "kopciuchów")

 • data: 2020-05-18

« wstecz