Treść strony

Przywracamy mieszkańcom trakt Jedwabno

Gmina Lubicz wraz z Sołectwem Jedwabno zamierzają udrożnić trakt, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie, wzdłuż Drwęcy, przespacerować się do grodziska Poganka i dotrzeć do Lubicza Dolnego.

Przywrócenie do użytku ok. 2-kilometrowego traktu od kilkunastu lat było marzeniem sołtysa Jana Strzeleckiego i mieszkańców Jedwabna. –  Mieszkańcy chcieliby w spokoju i bezpiecznie móc tam spacerować – mówi sołtys. – Kiedyś tak robili, a potem droga zarosła i trasa została zapomniana. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to całe rodziny nie tylko z Jedwabna, ale i sąsiedniego Rogówka spędzały weekendy na kocach, na plaży nad Drwęcą.

Na wniosek zebrania wiejskiego w Jedwabnie urząd gminy rozpoczął już działania związanie z realizacją przedsięwzięcia.

Ślad starej drogi prowadzącej z Jedwabna do Lubicza Dolnego nadal jest widoczny w terenie, jednak na odcinku ok. pół kilometra bywa trudno dostępny. Dzięki uporządkowaniu tego właśnie miejsca (podbudową z tłucznia i pospółką żwirową oraz uwałowaniu) cała trasa stanie otworem przed mieszkańcami. Będzie można spacerować, także z wózkiem, chodzić z kijkami czy jeździć rowerem.

Trakt zostanie oznakowany jako trasa turystyczna, a na tablicy informacyjnej znajdzie się także informacja o pochodzącym z epoki mezolitu (VI-V tys. p.n.e!) grodzisku Poganka, położonym bezpośrednio przy korycie Drwęcy, około 1,5 km od pierwszych zabudowań.

Pogankę opisał i przebadał Władysław Łęga, który odkrył na tym terenie narzędzia krzemienne. Znaleziono tutaj m.in. neolityczny toporek, ślady osadnictwa Kultury Pucharów Lejkowatych z tego samego okresu oraz osadę Kultury Ceramiki Sznurkowej. Z epoki brązu pozostałościami są cmentarzyska reprezentujące kulturę łużycką. W grobach odkryto np. łużyckie szpile uchate. Odkryte duże ilości ceramiki świadczą o istnieniu tu wczesnośredniowiecznej osady. Grodzisko w dzisiejszym Jedwabnie istniało od VIII do XIV wieku. Zachowana część pierwotnego grodziska obejmuje powierzchnię ok. 70x50 m ze śladami wałów od strony południowej i fragmentarycznie zachodniej. W południowo-zachodniej części grodziska w wale rysuje się wyraźne zagłębienie, prawdopodobnie ślad pierwotnej bramy grodu. Bezpośrednio na zachód grodziska widoczne są zagłębienia terenu, będące śladem zasypanej fosy.

Przeznaczony do utwardzenia odcinek traktu, w towarzystwie sołtysa, zwizytowali już przedstawiciele Urzędu Gminy Lubicz i Zakładu Usług Komunalnych. Potem w urzędzie odbyło się spotkanie z wójtem Markiem Nicewiczem, gdzie omówiono przebieg prac. W najbliższym czasie trakt oznaczy geodeta, pracami zajmie się ZUK i spółdzielnia „Lubiczanka”, a sfinansowane zostaną z pieniędzy sołeckich w ramach budżetu gminy.

W następnych sezonach trakt zostanie wzbogacony o małą infrastrukturę.

drukuj (Przywracamy mieszkańcom trakt Jedwabno)

  • data: 2020-05-19
  • Wizytacja traktu Jedwabno
  • Wizytacja traktu Jedwabno
  • Trasa Jedwabno - Lubicz Dolny (porządkujemy odcinek...

« wstecz