Treść strony

Pumptrack, skatepark i plac zabaw dla najmłodszych

Gmina Lubicz ogłosiła przetarg na zagospodarowanie placu między Amfiteatrem a Szkołą Podstawową w Lubiczu Górnym.

Jak zapowiadaliśmy, władze gminy, na wniosek mieszkańców, centralny plac w Lubiczu Górnym zamierzają przeznaczyć na miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży. Powstanie tam pumptrack, skatepark i plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II".

W tym tygodniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy został ogłoszony przetarg na inwestycję. Urząd złożył także wniosek o jej dofinansowanie z pieniędzy unijnych do Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie", która pośredniczy w przyznawaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

- Jeśli przetarg przebiegnie bez zakłóceń, to jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku czerwca. Oznacza to, że umowę z wykonawcą również podpiszemy w czerwcu – mówi Dorota Pruszyńska, pełniąca obowiązki kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Wykonanie całej inwestycji potrwa około trzech - czterech miesięcy. – To wersja optymistyczna, która zakłada, że na jakimś etapie nie napotkamy na niespodziewane przeszkody, m.in. rozwijającą się pandemię i wynikające z tego tytułu obostrzenia – dodaje Dorota Pruszyńska.

drukuj (Pumptrack, skatepark i plac zabaw dla najmłodszych)

  • data: 2020-05-22

« wstecz