Treść strony

"Poza Toruń" wprowadza w błąd

Rada Sołecka Młyńca Pierwszego wyraża swoje oburzenie związane z artykułem, którego autorka nie zachowała elementarnych zasad etyki dziennikarskiej, czyli rzetelności i bezstronności. W związku z kolejnym tekstem oświadczenie wydał także wójt.

Oświadczenie z 29.05.2020

W związku z artykułem w „Poza Toruń” pt. „PARKING DLA TIRÓW I HALA MAGAZYNOWA PRZY SZKOLE. MIESZKAŃCY MŁYŃCA PROTESTUJĄ”, my jako Rada Sołecka Młyńca oraz Radny Młyńca jesteśmy bardzo zdziwieni, że redakcja „Poza Toruń” nie zadała sobie trudu porozmawiania z nami i ustalenia prawdy. Nie można publikować takich tekstów w sposób nierzetelny, bazując tylko na opiniach kilku osób. W artykule jest wiele nieprawdy.
Jesteśmy zbulwersowani przedstawieniem sprawy jakie zawiera ten artykuł. Niektóre fakty zawarte w nim są zmyślone, inne zafałszowane i niezgodne z prawdą. Wnosimy o sprostowanie informacji zawartych w artykule.

1. Działka 73/10 – stare boisko szkolne nie jest przy szkole tylko kilkaset metrów dalej, na końcu
ul. Polnej i to nie jest centrum wsi tylko jej koniec, a dalej tylko wyrobiska pożwirowe i pola.
Sala gimnastyczna, o którą zabiegamy nigdy nie była planowana na tej działce – tylko na terenie Szkoły Podstawowej, pomiędzy budynkiem szkoły a orlikiem.

2. Przy działce tej na ul. Polnej naprzeciw przedmiotowego boiska jest tylko jeden dom, w którym mieszka Pani Sylwia M. z rodziną. Pozostałe domy zlokalizowane są przy ul. Słonecznej i nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie tej działki. Reasumując, na 10 domów położonych przy ul. Polnej i Słonecznej tylko właściciele trzech domów (bliska rodzina Pani Sylwii M.) podpisali się pod petycją. Pozostali mają odmienne stanowiska w tej kwestii. Dlatego uważamy, że Pani Sylwia M. i jej rodzina powinni występować w swoim imieniu, a nie jako „reprezentujący mieszkańców Młyńca Pierwszego”.

3. Pan Krzysztof G. to osoba, której nikt w Młyńcu nie zna i nie jest on mieszkańcem naszej wsi. Jest tylko właścicielem nieużytkowanej od lat działki sąsiadującej ze starym boiskiem.

4. Od 6 lat kiedy powstał tzw.mały Orlik przy naszej szkole, stare boisko okazało się bezużyteczne.
Nic się tam nie działo w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nikt tam nie grał w piłkę, nikt nie ćwiczył, nawet strażacy. Stało zarośnięte i nieużytkowane.
Jako mieszkańcy Młyńca nie zgadzamy się z zafałszowanym opisem, że jest tam bród smród i hałdy śmieci. Teren jest oświetlony i sprawia wrażenie zagospodarowanego. Potwierdzamy natomiast, że w kwestii chodnika rzeczywiście jest on tylko na początku ul. Polnej do posesji Pana Biernackiego i dzieci Pani Sylwii M. nie mają do niego bezpośredniego dostępu.

5. W 2018 roku kiedy zmieniły się władze w Gminie Lubicz zapaliło się nam zielone światełko odnośnie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Mieszkańcy Młyńca na zebraniu wiejskim w listopadzie 2018 roku poparli pomysł budowy sali gimnastycznej przy szkole oraz sprzedaż starego boiska szkolnego (działka 73/10) i starego wyrobiska pod lasem (działka 78/3) w celu pozyskania części środków na zakup i przygotowanie projektu sali. Stąd starania władz gminnych idące w tym kierunku.
W dniu 05.03.2019 roku doszło do posiedzenia Sołtysów i Rad Sołeckich wsi, których dzieci chodzą do Szkoły w Młyńcu. Przedstawiciele Młyńca Pierwszego, Młyńca Drugiego, Brzezinka, Gronowa, Jedwabna i Mierzynka oraz Radni Gminni i Powiatowi z tego Rejonu. Zebrani wnioskowali o ujęcie w planach inwestycyjnych Gminy Lubicz budowy tej sali.
W związku z tym skierowaliśmy w tej kwestii wniosek do Wójta Gminy Lubicz.
Mając w perspektywie budowę sali gimnastycznej w pełni popieramy decyzję Rady Gminy Lubicz o sprzedaży tych gruntów.

*Radny Młyńca Pierwszego Zbigniew Barcikowski

*Sołtys Młyńca Pierwszego Anna Katra

*Rada Sołecka Młyńca Pierwszego

Oświadczenie z 3.06.2020

„Poza Toruń” ponownie publikuje nieprawdę (tekst "Gmina Lubicz po interwencji Poza Toruń wypowiada umowę dzierżawy terenu w "Młyńcu Pierwszym").  Gmina Lubicz wypowiedziała umowę dzierżawcy terenu w Młyńcu Pierwszym pismem z 13 maja, wysłanym 14 maja, a artykuł ukazał się 28 maja (w załączeniu to pismo). Działania władz gminy nie miały więc nic wspólnego z publikacją, zresztą nierzetelnego, testu w „Poza Toruń”. Wręcz przeciwnie, jak napisała w specjalnym oświadczeniu Rada Sołecka Młyńca Pierwszego zawierał on informacje „zmyślone, zafałszowane i niezgodne z prawdą”. W związku z tym, że to kolejny stronniczy artykuł tej gazety, postanowiliśmy wyjaśnić z czego, naszym zdaniem, to wynika. „Poza Toruń” zawiera z samorządami płatną współpracę  na publikacje  materiałów. Gmina Lubicz w tym roku takiej umowy z gazetą nie zawarła. Informacje w „Poza Toruń” na „stronach gmin” są raczej materiałami promocyjnymi (mimo że gazeta tego nie zaznacza). To brak umowy z redakcją, w naszej ocenie, powoduje złośliwe ataki nie mające pokrycia w rzeczywistości. Redakcja „Poza Toruń” publikuje często na temat gminy Lubicz artykuły stronnicze, nierzetelne i łamiące zasady etyki dziennikarskiej, czego dowodem jest chociażby dwukrotna publikacja na temat placu w Młyńcu. Szanując pracę mediów lokalnych i ich ważną dla wszystkich rolę informacyjną, pozostaje nam ubolewać nad brakiem standardów w redakcji „Poza Toruń”. Rozumiemy krytykę mediów, wtedy gdy jest ona uzasadniona.

Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz

drukuj ("Poza Toruń" wprowadza w błąd)

  • data: 2020-06-01
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dzierżawy

« wstecz