Treść strony

Wójt Lubicza Marek Nicewicz z wotum zaufania

Wczoraj Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

- Jesteśmy gminą, która stawia na rozwój i inwestycje – mówił wójt Marek Nicewicz, prezentując raport o stanie gminy za rok 2019.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina przeznaczyła rekordowe 17,5 mln zł, w tym ponad 7 mln pozyskane z Unii Europejskiej.

To zdaniem wójta i radnych jest optymistyczną prognozą na przyszłość.

Po dyskusji nad raportem Rada Gminy Lubicz głosowała też nad wotum zaufania do wójta. Za było 13 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przedstawienie raportu o stanie gminy  jest obowiązkiem wprowadzonym przepisami od nowej kadencji.  Dokument znajdziecie Państwo tutaj.

Takim samym stosunkiem głosów wójt otrzymał absolutorium. Mówiąc o pieniądzach gminy zwrócił uwagę na fakt, że przeszło 60 proc. budżetu to środki na oświatę i pomoc społeczną. – To subwencje i dotacje z przeznaczeniem na określone cele, więc jedynie pośredniczymy w ich przekazywaniu – mówił. – Tak naprawdę dysponujemy tylko pozostałymi 40 proc. budżetu.

Biorąc pod uwagę ilość zadań wykonanych w 2019 podsumował: - Za nami dobry rok.

drukuj (Wójt Lubicza Marek Nicewicz z wotum zaufania)

  • data: 2020-06-19
  • Sesja absolutoryjna odbyła się 18 czerwca w Krobi

« wstecz