Treść strony

Gmina wnioskuje o dofinansowanie instalacji na domach mieszkańców

6 lipca złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o  dofinansowanie projektu p.n. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Gmina wnioskuje o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość ogólna zadania wynosi 2.105.505,01 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 971.380,19 zł.

Przedmiot projektu, to instalacja systemów wytwarzających energię z odnawialnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na prywatnych budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Brzeźno, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny i Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy i Drugi, Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko oraz Złotoria.

Beneficjentem projektu jest Gmina Lubicz, jednak bezpośrednimi użytkownikami, mającej powstać infrastruktury, będą przede wszystkim osoby korzystające z zamontowanych mikroinstalacji. Do projektu zakwalifikowano pierwsze 78 wniosków, zgodnie z listą rankingową. Pozostałe 24 budynki mieszkalne znajdują się w rezerwie, gdyby któryś z zakwalifikowanych mieszkańców zrezygnował z uczestnictwa, co pozwoli na utrzymanie wskaźników na zakładanym poziomie.

Mamy nadzieję, że nasz projekt zyska aprobatę Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu uda się uzyskać dofinansowanie, które zagwarantuje realizacje tej inwestycji.

drukuj (Gmina wnioskuje o dofinansowanie instalacji na domach mieszkańców)

  • data: 2020-07-20

« wstecz