Treść strony

Zapraszamy na wystawę na placu przy Amfiteatrze

Dziś na Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym został podsumowany projekt pt. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”. Projekt, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, był adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Efekty?

Efekty można zobaczyć w gablotach. Podczas podsumowania projektu otwarto wystawę prac plastycznych oraz fotograficznych przygotowanych przez uczestników na wakacyjnych warsztatach artystycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy.

W ramach realizacji projektu funkcjonował klub młodzieżowy na obszarze rewitalizowanym z siedzibą w Lubiczu Górnym, przy ul. Bocznej 4.

Uczestnicy projektu otrzymali następujące wsparcie:

 • warsztaty integracyjno-motywacyjne
 • „Spotkania z pasją”  - odbyły się zajęcia na kortach tenisowych w Lubiczu Dolnym oraz zajęcia przeprowadzone przez ratownika medycznego 
 • wspomniane już warsztaty artystyczne: plastyczne i fotograficzne
 • warsztaty sportowe
 •  piknik rodzinny
 •  poradnictwo psychologiczne indywidualne.

Projekt był powiązany z działaniami wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina Lubicz pozyskała na niego dofinansowanie w ramach Projektu grantowego: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Zapraszamy na wystawę na placu przy Amfiteatrze)

 • data: 2020-08-28
 • Logotypy
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej...
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej...
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej...

« wstecz