Treść strony

Sołectwa gminy Lubicz otrzymają prawie 700 tys. zł

Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie 681 tys. zł, które mieszkańcy będą mogli wydać na swoje najważniejsze potrzeby. 10 września rozpoczynają się zebrania wiejskie. Ich najważniejszym punktem jest podział przyszłorocznych funduszy sołeckich.

Decyzje w sprawie zwołania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego, na którym uchwalany jest budżet sołecki podejmuje sołtys. Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz, mając na względzie stale rosnące zagrożenie epidemiologiczne, rekomendował gospodarzom wsi, m.in. przygotowanie zebrania na wolnym powietrzu, w przestrzeni przed świetlicą, salą, remizą, co pozwoli zachować dystans społeczny, nawet przy dużej frekwencji. W przypadku wyjątkowo niesprzyjającej pogody, sołtys podejmie decyzję o przeniesieniu zebrania do środka obiektu.

Mieszkańcy powinni przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Urząd Gminy Lubicz zaleca zabranie własnego długopisu (do podpisania listy). Wójt, w obecnej sytuacji, proponuje również ograniczenie czasu zebrania do minimum, czyli głównie rozliczenia tegorocznych wydatków sołeckich, przedstawienia propozycji do przyszłorocznego funduszu sołeckiego oraz podjęcia w tej sprawie uchwał.

Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie prawie 700 tys. zł. Najwięcej otrzymają największe sołectwa, czyli m.in. Grębocin, Lubicz Dolny i Złotoria – niemal 50 tys. zł. Kwoty funduszu dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie, w którym znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo. W drugim załączniku prezentujemy wysokość funduszu dla poszczególnych sołectw oraz wyjaśniamy zasady jego obliczenia.

W pierwszym załączniku podane są terminy zebrań. Uwaga! W przypadku obecności liczny mieszkańców niewystarczającej do podjęcia uchwał, zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli zawsze pół godziny później, np. w przypadku Złotorii – pierwszy termin to podana w tabeli (w załączniku) godzina 17.00, a drugi 17.30.

drukuj (Sołectwa gminy Lubicz otrzymają prawie 700 tys. zł)

  • data: 2020-09-01

« wstecz