Treść strony

Świadczenia rodzinne w budynku urzędu

Od 3 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zajmuje dwie siedziby. Gdzie załatwisz swoje sprawy?

Główna siedziba GOPS w Lubiczu Dolnym mieści się przy ul. Toruńskiej 56. Tutaj można załatwić: wszystkie świadczenia z pomocy społecznej; sprawy dotyczące usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, stypendiów szkolnych, asystentury rodziny, przemocy w rodzinie oraz złożyć wnioski i skargi.

Kontakt: 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 lub poprzez email: gopslubicz@home.pl.

Z kolei przy ul. Toruńskiej 21 w budynku B Urzędu Gminy Lubicz załatwiamy sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także uzyskamy poradnictwo psychologiczne.

Kontakt: 500 280 473 lub 500 280 657 lub poprzez email:  swiadczenia@gopslubicz.home.pl.

Uwaga! We wrześniu br. wnioski na zasiłki rodzinne i świadczenie „Dobry Start” należy pobierać i składać w świetlicy środowiskowej przy głównym budynku GOPS w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56.

GOPS pracuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00, a w piątki 7.00–14.00.

drukuj (Świadczenia rodzinne w budynku urzędu)

  • data: 2020-09-03

« wstecz