Treść strony

Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych

Taką nazwę od 11 września nosi rondo na drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie. W trakcie uroczystości nadania imienia upamiętniono także 42. rocznicę powstania niezależnego ruchu chłopskiego, wręczając odznaczenia państwowe i pamiątkowy medal marszałka województwa.

Znamienitych gości powitał wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz.

Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- To polscy chłopi byli zawsze ostoją naszej niepodległości i aspiracji do wolności. W czasach powojennych w sposób wręcz intuicyjny podjęli się walki godność, ale też o przyszłość ojczyzny. W latach osiemdziesiątych odegrali ogromną rolę w zmianach ówczesnej rzeczywistości – to oni przyczynili się do zwycięstwa polskiej solidarności - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Więcej na temat uroczystości można przeczytać na portalu internetowym województwa >>> tutaj.

drukuj (Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych)

  • data: 2020-09-14
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
  • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie

« wstecz