Treść strony

Mieszkańcu, możesz już podłączyć się do sieci

Zakład Usług Komunalnych kończy budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym realizowaną w ramach unijnego projektu. Od jutra prace rozpoczną się na ul. Długiej w Krobi, co może spowodować utrudnienia w ruchu.

Prace w Krobi skończą się jeszcze w tym roku.

Z kolei mieszkańcy tych ulic Lubicza Dolnego, przy których powstała nowa sieć wodno-kanalizacyjna mogą już zgłaszać się do Zakładu Usług Komunalnych (dawniej Lubickie Wodociągi) z wnioskami o wydanie warunków technicznych na podłączenie swoich posesji.

Jak to zrobić?

Krok 1

Z siedziby lub strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych (byłe Lubickie Wodociągi) pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oba druki znajdziecie też na stronie internetowej spółki.

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub 1:1000) - do uzyskania w starostwie - swojej działki możemy zeskanować i wysłać jako MMS pod nr tel. 609 605 558 lub e-mailem biuro@zuk-lubicz.pl

Krok 3

ZUK na podstawie wniosku wydaje warunki wykonawcze, o czym powiadamia w wiadomości SMS. Wnioskodawca powinien natomiast zapłacić opłatę administracyjną 50 zł (szczegóły będą w wiadomości).

Krok 4

Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez ZUK rury na dwa sposoby:

  1. We własnym zakresie, sugerowane jest zamontowanie na terenie posesji prostej studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do ZUK; przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
  2. Zlecenia do ZUK, wówczas wszystko kompletnie wykonują jego ekipy; koszt usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza na podstawie projektu.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba, tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je samodzielnie we własnym zakresie lub zlecić ZUK. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7

To podpisanie z ZUK umowy na odbiór ścieków.

Kontakty do ZUK >>> klijnij.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz" jest dofinansowany ze środków unijnych. Wartość całego zadania to prawie 13 mln zł. Szczegółowe informacje - czytaj tutaj.

 

drukuj (Mieszkańcu, możesz już podłączyć się do sieci)

  • data: 2020-09-29
  • Logotypy

« wstecz