Treść strony

Książeczki opłat, wywóz gabarytów i PSZOK

W październiku organizujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych. Do końca miesiąca czekamy na informację od mieszkańców, którzy chcą otrzymać tradycyjną książeczkę opłat za śmieci na 2021 rok. A od listopada zmieniają się godziny pracy PSZOK.

Odbiór odpadów wielogabarytowych: 21 października w Brzezinku, Brzeźnie, Grębocinie, Gronowie, Gronówku, Rogowie i Rogówku; 22 – w Grabowcu, Jedwabnie i Kopaninie; 23 – w Lubiczu Dolnym; 27 – w Lubiczu Górnym; 28 – w Nowej Wsi i Złotorii; 29 – w Józefowie, Krobi, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym i Młyńcu Drugim.

Jeśli zamierzacie Państwo pozbyć się starych mebli, kanap, stołu, krzeseł itd., prosimy to do Referatu Gospodarki Odpadami pod nr tel. 56 621 21 28 lub e-mailem go@lubicz.pl - najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem wywozu. Do gabarytów nie należy sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane i opony.

Osoby, które chcą otrzymać książeczkę opłat na 2021 rok powinny poinformować o tym Referat Gospodarki Odpadami do końca października telefonicznie lub e-mail.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Promowej w Lubiczu Górnym jest otwarty: do 31 października od 10.00 do 18.00, od 1 listopada do końca lutego od 8.00 do 16.00, a w każdą sobotę od 9.00 do 14.00.

Przypominamy, że do PSZOK można dostarczyć tylko posegregowane odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe są przyjmowane do 1m3 na rok (jedno gospodarstwo domowe), a pozostałe odpady segregowane bez limitu. Telefon kontaktowy do pracownika PSZOK: 797 999 886 (czynny w godzinach funkcjonowania punktu).

 

drukuj (Książeczki opłat, wywóz gabarytów i PSZOK)

  • data: 2020-10-08

« wstecz