Treść strony

PSZOK. Zmiana godzin pracy

Od listopada bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym będzie czynny we wtorki i czwartki od 8.00 do 16.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Co można tu przywieźć?

W PSZOK są przyjmowane następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lubicz:

a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne,
c) metale,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło,
f) chemikalia,
g) przeterminowane leki,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, po ich uprzednim opróżnieniu z zawartości oraz innych odpadów,
i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości),
j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian i papa, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), do 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, natomiast każdy kolejny m3 jest płatny w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
k) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
l) bioodpady,
m) tekstylia i odzież,
n) baterie i akumulatory,
o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

PSZOK nie przyjmuje:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
b) azbestu,
c) części samochodowych,
d) odpadów niebezpiecznych, które nie posiadają udokumentowanego źródła pochodzenia,
e) odpadów w nieszczelnych opakowaniach,
f) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej),
g) odpadów poprodukcyjnych,
h) sprzętu budowlanego.

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu 797 999 886 (telefon aktywny w dniach otwarcia) od pracownika obsługi oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój numer 1 na parterze Urzędu Gminy w  Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny tutaj oraz na miejscu u pracownika punktu.

drukuj (PSZOK. Zmiana godzin pracy)

  • data: 2020-10-29

« wstecz