Treść strony

Jesteśmy jedną z najludniejszych gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowaliśmy znaczny napływ ludności z zewnątrz. Wzrost liczby mieszkańców gmina Lubicz zawdzięcza dodatniemu bilansowi migracji z miast, przede wszystkim z Torunia. Na początku 1997 roku na naszym terenie było zameldowanych prawie 14 tys. osób, w 2010 r. - 18 557, w 2012 r. przekroczyliśmy 19 tys. W 2018 r. było nas 19 642, a stan na ostatni dzień 2019 roku to już niemal 20 tys. mieszkańców (szczegóły w tabelce).

Statystyka ludności gminy

Ludność gminy Lubicz wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.

Miejscowość

Pobyt stały

Pobyt

czasowy

Ogółem

pobyt stały

+ czasowy

ogółem                     w tym:

                  

kobiet

mężczyzn

 1

Brzezinko

         275

136

139

         4

279

 2

Brzeźno

         355

176

179

        1

         356

 3

Grabowiec

         800

390

410

       12

         812

 4

Grębocin

       2773

1394

1379

53

       2826

 5

Gronowo

        777

395

382

        28

         805

 6

Gronówko

         137

73

64

0

         137

 7

Jedwabno

         442

213

229

         42

         484

 8

Józefowo

         94

45

49

11

         105

 9 

Kopanino

         411

211

200

1

         412

10

Krobia

       1839

982

911

        27

       1920

11

Lubicz Dolny

       2908

1496

1412

        77

       2985

12

Lubicz Górny

       3399

1777

1622

       47

       3446

13

Mierzynek

         405

205

200

         6

         411

14

Młyniec Drugi

         586

296

290

         9

         595

15

Młyniec Pierwszy

         638

310

328

0

         638

16

Nowa Wieś

465

226

239

         5

         470

17

Rogowo

         377

180

197

         0

         377

18

Rogówko

         596

290

306

         5

         601

19

Złotoria

       2228

1149

1079

24

2252

 

Ogółem:

19559

9944

9615

      352    

      19911