Treść strony

 • Urząd Gminy Lubicz

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

poniedziałek 7.15 - 15.00
wtorek 7.15 - 17.00 
środa 7.15 - 15.00
czwartek 7.15 - 15.00
piątek 7.15 - 14.15

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 56 621 21 40

Sekretariat
tel. 56 621 21 00 lub 01
e-mail info@lubicz.pl

Adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP)
/5f5cvll25v/SkrytkaESP
Zaloguj się tutaj

>>> Referaty i samodzielne stanowiska (kliknij) 

Kontakt do mediów
Kamila Mróz
k.mroz@lubicz.pl
tel. 517 061 800

Inspektor Ochrony Danych 
Kinga Hoffmann
iod@lubicz.pl

Dane do faktur
Nabywca:
Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny
NIP 879 261 75 06

Odbiorca:
Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny

Numery kont bankowych

1. Wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej należy wnosić na konto: 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008

2. Na konto: 02 9491 0003 0060 0019 1098 0007 należy wnosić pozostałe dochody; są to m.in.:

  • opłata za udostępnienie danych osobowych,
  • opłata adiacencka,
  • opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
  • opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności,
  • renta planistyczna,
  • dzierżawa gruntów Gminy,
  • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy,
  • nabycie prawa własności,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych,
  • wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
  • dodatkowa opłata za ślub poza USC.

3. Opłatę retencyjną (za usługi wodne; za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) należy wnosić na konto: 49 9491 0003 0060 0019 1098 0034

4. Opłaty za czynsze (budynki komunalne) należy wnosić na konto: 76 9491 0003 0060 0001 7415 0025

5. Depozyty (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów) należy wnosić na konto: 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy wnosić na konto: 18 9491 0003 0010 0000 0114 0004