Treść strony

Historia Brzezinka

Historia wsi sięga XIII w. (1242 Hohenbriesen, Brissa Superior, Hoen Briesen, Hogenbrese, Hogenbryse, 1527 Brzezinko, Hohe Beisse, 1870 Birkenau)
Przed 1242 r. była własnością Zakonu, który w 1242 r. nadał dobra szpitalowi św. Ducha w Toruniu.

W 1415 r. przechodzą one w posiadanie klasztoru benedyktynek w Toruniu i pozostają w jego rękach do sekularyzacji.
W 1551 r. klasztor benedyktynek nadaje trzy łany w Hoen Briesen toruńskiemu rajcy - Janowi Strobandowi. Majątek Brzezinko liczył wówczas 18 łanów i należał do powiatu chełmińskiego, parafii w Gronowie.
W roku 1849 Brzezinko zostało wystawione na publiczną licytację. Z dziewięciu działek powstała wieś Brzezinko. Największa parcela pozostała jako folwark, którego właścicielem został Friedrich Wilchelm Hoff.
W latach 1852-1886 właścicielem majątku był Hermann Kühne. Po jego śmierci majątek odziedziczyły dzieci. Powierzchnia wynosiła 305 ha 73 ary 58 m2.
Na Skarb Państwa Polskiego ziemia przeszła w 1920 roku.

W Brzezinku zachowały się następujące obiekty o wartości historyczno-kulturowej:
Założenie dworskie:

  • dwór murowany z cegły z ok. XIX w.
  • park dworski o powierzchni 2 ha

Zabudowa mieszkaniowa:

  • dwa domy z XIX w.
  • chata drewniana z ok. 1930 r.

Zespoły sakralne:

  • kaplica rzymsko-katolicka p.w. św. Rocha z ok. 1884 r. oraz mur z cegły.
  • cmentarz katolicki (nieczynny) z ok. 1884 r.
  • cmentarz ewangelicki (nieczynny) z początku XX w.

« wstecz