Treść strony

Fundusz sołecki

Brzezinko – fundusz sołecki 2020 r. – 20 906,34 zł

  • Imprezy integracyjne – 8 000,00 zł,
  • Poprawa estetyki wsi – 900,00 zł,
  • Doposażenie i remont świetlicy – 12 006,34 zł.

« wstecz