Treść strony

Fundusz sołecki

Brzeźno  fundusz sołecki 2021 r. – 27.306,68 zł

  • Imprezy integracyjne – 10.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy – 10.000,00 zł
  • Poprawa estetyki wsi - 7.306,68 zł

« wstecz