Treść strony

Fundusz sołecki

Brzeźno – fundusz sołecki 2020 r. – 24 456,47 zł

  • Imprezy integracyjne – 15 000,00 zł,
  • Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy – 9 456,47 zł.

« wstecz