Treść strony

Fundusz sołecki

Grabowiec  fundusz sołecki 2021 r – 49.648,50 zł

  • Imprezy integracyjne – 6.000,00 zł
  • Poprawa estetyki wsi – 18.000,00 zł
  • Doposażenie kompleksu sportowego – 15.000,00 zł
  • Promocja wsi – 500,00 zł
  • Witacz – 4.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy – 648,50 zł
  • Zajęcia dla dzieci – 3.000,00 zł
  • Zajęcia dla dorosłych – 2.500,00 zł

« wstecz