Treść strony

Historia Grabowca

Grabowiec został założony przez osadników holenderskich w XVI w., część gruntów nadrzecznych należała do starostwa w Złotorii. W 1754 r. nastąpiła parcelacja wsi. Z dokumentów wynika, iż w 1773 r. we wsi było 20 włók czynszowych. W 1926 r. protestanci zbudowali w Grabowcu kościół, który po 1945 r. przeszedł w ręce katolików. Na mapie topograficznej z 1908 r. występuje we wsi cmentarz, karczma i szkoła.

Obiekty o wartości historyczno-kulturowej:

  • obiekty sakralne, do których zalicza się dawny kościół ewangelicki, obecnie filialny, rzymsko-katolicki p.w. Chrystusa Króla, murowany z cegły, na kamiennej podmurówce z 1926 r.
  • zabudowa mieszkaniowa, tj. chaty drewniane z ok. XIX w. oraz domy murowane z ok. XIX w.
  • młyn drewniany z około XIX w.

« wstecz