Treść strony

Fundusz sołecki

Gronowo – fundusz sołecki 2021 r – 49.648,50 zł

  • Infrastruktura drogowa – 36.000,00 zł
  • Imprezy integracyjne – 4.648,50 zł
  • Poprawa estetyki wsi – 3.000,00 zł
  • Doposażenie placu zabaw – 6.000,00 zł

« wstecz