Treść strony

Fundusz sołecki

Jedwabno – fundusz sołecki 2020 r. – 28 927,01 zł

  • Imprezy integracyjne – 8 000,00 zł,
  • Doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł,
  • Poprawa estetyki wsi – 10 927,01 zł.

« wstecz