Treść strony

Fundusz sołecki

Kopanino – fundusz sołecki 2020 r. – 26 297,28 zł

  • Doposażenie świetlicy i terenu wokół – 11 000,00 zł,
  • Imprezy integracyjne – 10 000,00 zł,
  • Zakup stołu do tenisa – 4 800,00 zł,
  • Zakup środków czystości do świetlicy – 497,28 zł

Kopanino – fundusz sołecki 2021 r – 30.285,59 zł

  • Doposażenie terenu świetlicy – 14.500,00 zł
  • Zakup środków czystości – 1.500,00 zł
  • Imprezy integracyjne – 14.285,59 zł

« wstecz