Treść strony

Sołectwo Krobia

14 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Marian Sulecki
tel. 797 999 876

Rada Sołecka:

Barbara Jackiewicz
Ewelina Przybylska 
Anita Rybińska
Maciej Pasternak

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz