Treść strony

Fundusz sołecki

Krobia – fundusz sołecki 2023 r. – 58.314,40 zł

  • Rozbudowa infrastruktury wsi – 45.000,00 zł
  • Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 10.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy i terenu wokół – 3.314,40 zł

Krobia fundusz sołecki 2024 r. – 57.481,60 zł

  • Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 10.000,00 zł
  • Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy – 7.481,60 zł                                    
  • Rozbudowa infrastruktury wsi – 40.00,00 zł

« wstecz